Prijs op aanvraag

Nieuw te bouwen bedrijfspand voorzien van een 15-tons bovenloopkraan. Zoekt u ruimte voor efficiënte transport- en overslag mogelijkheden voor staal, beton of machines? Dit pand zal gebouwd worden aan De Aaldor op bedrijventerrein Hondsgemet in Geldermalsen. De eigenaar wil een deel van circa 300 m² van de bedrijfsruimte zelf gebruiken voor de firma Elektro Power Systems. Beschikbaar voor verhuur is 690 m² VVO. Het gebouw kan van twee kanten benaderd worden met een vrachtauto en zal energieneutraal worden gebouwd.

Bedrijventerrein Hondsgemet in Geldermalsen ligt direct langs de A15 op korte afstand van knooppunt Deil; de kruising met de A2. Hondsgemet is een nieuw, modern, bedrijventerrein met goed functionerend parkmanagement.

De kolomvrije bedrijfsruimte heeft een vrije hoogte van circa 8 meter. Het gebouw zal worden voorzien van een 15-tons bovenloopkraan. Een circa 5 meter brede elektrisch bedienbare overheaddeur wordt aangebracht in de voor- en achtergevel. Hierdoor kan voor laden en lossen door het gebouw worden gereden. De vloer van het gebouw is een monoliet afgewerkte betonvloer met een draagkracht van 2.500 kg/m². De vloeroppervlakte van het beschikbare deel van de bedrijfsruimte bedraagt 612 m².

Aan de straatzijde bevindt zich een klein kantoorgedeelte met een entree, kantoorkamer, kantine en sanitair. Een gewijzigde indeling van dit gedeelte is bespreekbaar. De vloeroppervlakte van dit deel bedraagt 78 m².

Het gebouw zal energieneutraal worden gebouwd met zonnepanelen op het dak. Het kantoorgedeelte zal elektrisch worden verwarmd en gekoeld. De bedrijfsruimte wordt niet verwarmd. Een goede verlichting en beveiliging van het gebouw is gewaarborgd.

Het buitenterrein wordt grotendeels verhard met betonklinkers. Aan de representatieve zijde aan De Aaldor worden enkele parkeervakken voor personenauto’s aangebracht. Doordat de eigenaar ook het belendend perceel aan De Iepenwei in gebruik heeft is het mogelijk om het nieuw te bouwen pand van twee zijden te benaderen.

Kenmerken
- vloeroppervlak geheel gebouw circa 1000 m² BVO
- vloeroppervlak bedrijfsruimte beschikbaar circa 612 m² VVO
- vloeroppervlak kantoorgedeelte beschikbaar circa 78 m² VVO
- vloeroppervlak totaal beschikbaar circa 690 m² VVO
- vrije hoogte circa 8,0 m¹.
- bruto inhoud geheel gebouw circa 9.000 m³
- vloerbelasting maximaal 2.500 kg/m²

Voorwaarden. De huurprijs is exclusief omzetbelasting; er wordt omzetbelasting in rekening gebracht. Betaalperiode per maand vooraf. De huurder dient een bankgarantie te stellen of waarborgsom te voldoen voorafgaand aan de huurperiode ter grootte van drie maanden huur inclusief omzetbelasting. Huurovereenkomst conform ROZ model kantoor- en andere bedrijfsruimte. De overeenkomst zal worden aangegaan voor een periode van 5 jaar en 5 optiejaren. De huurprijs zal jaarlijks geïndexeerd worden conform de algemene voorwaarden van de huurovereenkomst.

Aanvaarding na gereedkomen nieuwbouw; circa 10 maanden na overeenkomen.