VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

In het dorpscentrum gelegen complex bestaande uit twee woningen, winkelruimte, opslagruimte en een bovenwoning.

Het aangeboden complex bestaat uit enerzijds een woonhuis, winkelruimte, opslagruimte en een bovenwoning gelegen aan de D.J van Wijkstraat. Anderzijds bestaat het complex uit een ‘boerderijtje’ aan de Lingedijk. Het geheel staat op een perceel van 1.950 m². Het geheel verkeert in een redelijk tot goede staat van onderhoud gelet op de aard, functie en ouderdom van het object. Het geheel kan interessant zijn voor eigen gebruik, als belegging, voor verkoop na opdeling en als herontwikkelingslocatie.

Omschrijving

Aan de D.J. van Wijkstraat staan, oorspronkelijk, twee woningen. De ruimte tussen de woningen wordt ingenomen door een royale winkel. Bij verschillende aanpassingen is de ‘linker’ woning in de loop der tijd behouden terwijl de ‘rechter’ woning op de begane grond is toegevoegd aan de winkelruimte. De ‘rechter’ woning heeft nu nog een entree op de begane grond maar ligt nu feitelijk boven de winkel. Aan de achterzijde is de winkelruimte vergroot met opslag- en andere bedrijfsruimte. De overige bebouwing op het perceel bestaat uit een oud boerderijtje aan de Lingedijk dat de afgelopen tijd is gebruikt als opslag- en hobbyruimte.

Locatie

Het object ligt aan de oostzijde van het dorpscentrum. Het perceel grenst aan de oostzijde aan een kleine monumentale begraafplaats. Aan de zuidzijde ligt de D.J. van Wijkstraat. Ten westen en ten noorden volgt de perceelgrens de bocht in de Lingedijk. Aan de zuidwestelijke hoek ligt een perceeltje dat eigendom is van de gemeente West Betuwe en feitelijk niet wordt gebruikt. De ligging en grootte bieden mogelijkheden voor herontwikkeling.

Bestemming

Het vigerend bestemmingsplan is het plan ‘Geldermalsen Woongebied 2011’. In dit bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming ‘dorpsbebouwing beeldbepalend 1’. Dit is in hoofdzaak een woonbestemming. Op het perceel is een bouwvlak aangebracht dat een gedeelte van het perceel beslaat. Vanaf de voorgevel aan de D.J. van Wijkstraat heeft de bebouwing over een diepte van 10 tot 15 meter de aanduiding ‘hoofdgebouw’. De overige bebouwing, inclusief Lingedijk 7, heeft de aanduiding ‘bijgebouw’. Er is een ‘functieaanduiding’ detailhandel aanwezig. Het belendend perceel met nummer 493, dat eigendom is van de Gemeente West Betuwe heeft de bestemming ‘verkeer’. De bestemming ‘verkeer’ wordt hier gebruikt voor openbaar groen.

Oppervlakte en afmetingen

Perceel: 1950 m². Bruto inhoud commerciële ruimte circa 2.000 m³; bruto inhoud woning circa 475 m³; bruto inhoud woning circa 425 m³; bruto inhoud bijgebouw (‘boerderij’) circa 500 m³; bruto inhoud totaal circa 3.400 m³.

Prijs / Betalingscondities

Het geheel als genoemd wordt te koop aangeboden door opdrachtgever. Het is niet mogelijk om delen te kopen.

Aanvaarding: in overleg.