€ 1.300,-- per maand (excl. BTW)

Object. Zelfstandige kantoorruimte. Het kantoor is een onderdeel van een gebouwencomplex. Het vloeroppervlak bedraagt 286 m² VVO en is verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping. Het gebouw waarvan de aangeboden ruimte deel uit maakt is thans in aanbouw.

Locatie:

- Het kantoor wordt gebouwd op bedrijvenpark Hondsgemet te Geldermalsen
- Dit nieuwe bedrijventerrein ligt direct langs de A15 bij de afslag Geldermalsen

Buitenterrein/parkeervoorzieningen:

- Het buitenterrein wordt ingericht met bestrating, groenstroken en parkeervakken
- De parkeerruimte wordt gedeeld met andere gebruikers van het bedrijfscomplex

Opleveringsniveau:

- De vermelde huurprijs is een prijs bij ‘casco’ oplevering van het gehuurde
- Een gewijzigd niveau van afwerking is bespreekbaar

Voorwaarden:

- Huursom te vermeerderen met omzetbelasting
- Betaalperiode per maand vooraf
- De huurder dient een bankgarantie te stellen of waarborgsom te voldoen voorafgaande aan de huurperiode ter grootte van drie maanden huur inclusief omzetbelasting
- Huurovereenkomst conform ROZ model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte
- De overeenkomst zal worden aangegaan voor een periode van 5 jaar en 5 optiejaren
- De huurprijs zal jaarlijks geïndexeerd worden conform de algemene voorwaarden van de huurovereenkomst

Aanvaarding:

- In overleg (bij gereedkomen van het gebouw)