€ 675.000,-- k.k. (BTW n.v.t.)

In het dorpscentrum gelegen complex bestaande uit een bedrijfsgebouw met inpandige koelcellen, een loods en een gebouw met garageboxen op een perceel van 1.245 m². De gebouwen liggen rondom een buitenterrein. Het perceel grenst aan de voorzijde aan het voetgangersgebied van de Geldersestraat. Het perceel grens aan de achterzijde aan het straatje tussen de Geldersestraat en de Badweg. Het geheel verkeert in een redelijk tot goede staat van onderhoud gelet op de aard, functie en ouderdom van het object.

Het bedrijfsgebouw en de loods worden gebruikt door een bedrijf in de vishandel. Het grootste deel van het gebouw met de garageboxen wordt kortlopend verhuurd aan derden. Het bedrijf in de vishandel zou zijn activiteiten graag willen verplaatsen naar een locatie op een bedrijventerrein. Onderhavig object kan interessant zijn voor eigen gebruik, als belegging, voor verkoop na opdeling en als herontwikkelingslocatie.

Het object ligt aan de oostzijde van het dorpscentrum aan de rand van het voetgangersgebied. Aan de voorzijde ligt het object aan de Geldersestraat waarbij het geheel van het, potentieel beschikbare, winkelfront onbebouwd is. Hoewel het perceel diep en onregelmatig gevormd is opent de specifieke ligging mogelijkheden voor herontwikkeling die verder gaan dan alleen het vullen van het front aan de Geldersestraat.

Het vigerend bestemmingsplan in het plan ‘Geldermalsen centrum 2013’. Het object heeft de enkelbestemming ‘Centrum – 1’. Daarnaast is er een dubbelbestemming op het gebied van ‘Waterstaat - Waterberging’ en een dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 1’. Het gehele perceel behorende bij het aangeboden object valt binnen het bouwvlak. Een strook langs de Geldersestraat heeft de aanduiding ‘hoofdgebouw’. In het recente verleden is het gebied bij ontwikkeling van de centrumvisie ook wel aangeduid als ‘ontwikkelingsgebied’ in combinatie met bijvoorbeeld een perceel van de woningbouwvereniging. Het object zou een rol kunnen spelen in de verbetering van de structuur van de oostzijde van het dorpscentrum.

Oppervlakte en afmetingen:
- Bedrijfsgebouw circa 330 m².
- Loods circa 200 m².
- Stallingsruimte circa 180 m² verdeeld in kleine units.
In totaal is er ongeveer 2500 m³ aan gebouwen aanwezig op de percelen.

Het geheel als genoemd wordt te koop aangeboden door opdrachtgever. Het is niet mogelijk om delen te kopen. Juridische en feitelijke levering wordt bij voorkeur gekoppeld aan het beschikbaar komen van nieuwe huisvesting voor het bedrijf in de vishandel. Er is per heden geen concreet bouwvoornemen voor nieuwe huisvesting.